Башкармалыктын начальниги: АЗИМЖАНОВА Бермет Низамидиновна

Кадрлар, мамлекеттик жарандык кызматы боюнча секторунун башчысы: САМУДУНОВА Бегайым Турдубековна

Иш кагаздарын камсыздоо секторунун башчысы: ИШЕНАЛИЕВА Нургуль Оморовна

I-сектордун башчысы (мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо сектору): МАЛДЫБАЕВ Нурлан Малдыбаевич