Башкармалыктын начальниги: МАМАКЕЕВ Азамат Сырдымамбетович

Төраганын кеңешчиси: АКЫЕВ Каныбек Арзыбекович  

Төраганын жардамчысы: БОЛОТБАЕВ Мелис Жаныбекович

Эл аралык катнаш боюнча секторунун башчысы: КЕНЖЕТАЕВА Асель Камчыбековна 

Информатизация секторунун башчысы: РАИМБАЕВ Нуркан Мусаевич 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу: АБДЫРАСУЛОВ Нурдин Азизбекович 

Басма сөз-катчысы: Соурбаева Сюита Оңолбековна