Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Төрага

(+996 3233) 2-24-58 (кабылдама)

Абдырахманов Рахман Аширалиевич

Кеңсе башчысы

(+996 3233) 5-06-19

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Өзгөн шаары, Ленин көчөсү

e-mail: ozgonrs@e-sot.kg