Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Асанова

Чолпон Карыпбековна

Төрага

(+996 3133) 3-70-05 (кабылдама)

Чылманбетова

Умутжан Качкинбаевна

Кеңсе башчысы

(+996 3133) 4-12-04

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кара-Балта шаары, 8-март көчөсү, 43

e-mail: jaiylrs@e-sot.kg