# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
1 КИ-817Ө17Б3 Преступления против собственности Н.Н.Н. Сыдыков Марат Райымбекович Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 02-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:23
2 УД-818/17Б3 Преступления против порядка управления К.С.Х. Сыдыков Марат Райымбекович Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 03-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:22
3 КИ-823/17Б3 Преступления против собственности Н.к.Т. Сыдыков Марат Райымбекович Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 03-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:20
4 УД-820Ө17<3 Преступления против общественной безопасности Дж.Э.Д.. Сыдыков Марат Райымбекович Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 01-07-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:19
5 КИ-825/17Б3 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта А.Э.Б. Сыдыков Марат Райымбекович Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 07-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:17
6 УД-797/17.Б3 Преступления против мира и безопасности человечества Т.М.М. Боромбаев Абдуразак Эсентаевич Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 01-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:04
7 УД-821/17.Б3 Преступления против собственности К.М.Ш. - М.Р.Ш. Боромбаев Абдуразак Эсентаевич Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 08-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:03
8 УД-798/17.Б3 Должностные преступления Ч.Н.А., А.Н.М., Т.Т.Т., Т.М.Т. - К.Н.Ж., Ч.Б.С., С.Ш.С. Боромбаев Абдуразак Эсентаевич Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 27-07-2017
Каралып жатат 24-07-2017 22:00
9 УД-801/17.Б3 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности А.А.С. Боромбаев Абдуразак Эсентаевич Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 01-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 21:54
10 УД-803/17.Б3 Преступления против собственности О.А.О. - С.Д.Д. Боромбаев Абдуразак Эсентаевич Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 02-08-2017
Каралып жатат 24-07-2017 21:52
Баракчадагы жазылыштар: