Наверх
Фильтрди таштоо
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2018-жылдын 22-январы № 48 Кылмыштар менен окуялар жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү каттоонун, эсепке алуунун жана кыймылынын бирдиктүү тартиби тууралуу жобону жана Жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган кылмыштарды, жазык иштерин жана материалдарды бирдиктүү эсепке алуу тууралуу жобону бекитүү жөнүндө docx Токтомдор 28.02.18
Кыргыз Республикасынын Жазык Кодекси II Бөлүм

Кылмыштар үчүн жазык жоопкерчилиги каралган башка мыйзам актылары ушул Кодекске киргизилгенден кийин колдонулууга жатат.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Жазык Кодекси I Бөлүм

Юридикалык аныктык кылмыш үчүн жазык жоопкерчилигине тартууга негиздерин, ошондой эле кылмыш курамынын бардык белгилерин ушул Кодекс менен так белгилөө мүмкүндүгүн билдирет.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Жазык-Процесстик Кодекси doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Жазык-Аткаруу Кодекси doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

Эмгек мыйзамдары тараптардын эмгек мамилелеринин таламдарын, ошондой мамлекеттин таламдарын оптималдуу макулдашууга жетишүү үчүн зарыл укуктук шарттарды түзүүгө багытталган.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Токой Кодекси

Кодекс токойлорду сарамжалдуу пайдалануунун, коргоонун, сактоонун жана жаңыртып өстүрүүнүн, алардын экономикалык жана ресурстук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуунун, аларды сарамжалдуу пайдалануунун укуктук негиздерин белгилейт.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Судьясынын Абийир Кодекси

Кыргыз Республикасынын судьялары сот акыйкатын жүргүзгөн адамдын ыймандуулугун жогору тутуп, ушул Кодексти абийирдүүлүк менен кабыл алып жатып, андагы бекитилген жүрүм-турум этикасын өз ишмердигинде жана жеке турмушунда аткарууга милдеттенишет.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Жоруктар Жөнүндө Кодекси doc Кодекс 13.02.18