Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
"Салык эмес кирешелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Кодекси

 

doc Кодекс 13 июня 2019
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯСЫНЫН АР-НАМЫС КОДЕКСИ docx Кодекс 15 мая 2019
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2018-жылдын 22-январы № 48 Кылмыштар менен окуялар жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү каттоонун, эсепке алуунун жана кыймылынын бирдиктүү тартиби тууралуу жобону жана Жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган кылмыштарды, жазык иштерин жана материалдарды бирдиктүү эсепке алуу тууралуу жобону бекитүү жөнүндө doc Токтомдор 28 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Жазык Кодекси II Бөлүм

Кылмыштар үчүн жазык жоопкерчилиги каралган башка мыйзам актылары ушул Кодекске киргизилгенден кийин колдонулууга жатат.

doc Кодекс 13 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Жазык Кодекси I Бөлүм

Юридикалык аныктык кылмыш үчүн жазык жоопкерчилигине тартууга негиздерин, ошондой эле кылмыш курамынын бардык белгилерин ушул Кодекс менен так белгилөө мүмкүндүгүн билдирет.

doc Кодекс 13 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Жазык-Процесстик Кодекси doc Кодекс 13 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Жазык-Аткаруу Кодекси doc Кодекс 13 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

Эмгек мыйзамдары тараптардын эмгек мамилелеринин таламдарын, ошондой мамлекеттин таламдарын оптималдуу макулдашууга жетишүү үчүн зарыл укуктук шарттарды түзүүгө багытталган.

doc Кодекс 13 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси doc Кодекс 13 февраля 2018
Кыргыз Республикасынын Токой Кодекси

Кодекс токойлорду сарамжалдуу пайдалануунун, коргоонун, сактоонун жана жаңыртып өстүрүүнүн, алардын экономикалык жана ресурстук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуунун, аларды сарамжалдуу пайдалануунун укуктук негиздерин белгилейт.

doc Кодекс 13 февраля 2018