Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Мамлекеттик алымдын калькулятору
Төлөөчүнүн түрү
Мамлекеттик алым төлөөчүнүн түрүн көрсөтүү керек
Жеке жактар
Юридикалык жактар
Арыздар
Көрсөтүлгөн тизмектен арызды көрсөтүү керек
Доонун төмөнкүдөй баадагы доо арыздары
Бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу жөнүндө талаштар боюнча доо арыздар
Никени бузууда мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө доо арыздар
Никени бузуу жөнүндө доо арыздар
Мүлктүк жана мүлктүк эмес талаштар боюнча аз камсыз болгон же болбосо жарды үй-бүлөдөгү жарандардын доо жана башка доо арыздар
Белгиленген тартипте дайыны жок же жин оорусунан же кем акылдыктан улам аракетке жөндөмсүз деп таанылган адамдар, же үч жылдан кем эмес мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдар менен никени бузуу жөнүндө доо арыздар
Турак-жайларды жалдоо келишимин өзгөртүү же бузуу жөнүндө, мурасты кабыл алуунун мөөнөтүн узартуу, мүлктү камоодон бошотуу жана мүлктүк эмес мүнөздөгү (же баалоого тийиш эмес) башка доо арыздар
Өзгөчө өндүрүштөгү иштер боюнча арыздар
Келишимге чейинки талаштар боюнча доо арыздар
Эгерде эл аралык келишимде башкача каралбаса, чет өлкөлүк соттордун чечимдерин мажбурлап аткартууга аткаруу барагын берүү жөнүндө арыздар
Өндүрүүнү күрөөгө коюлган мүлккө айландыруу жөнүндө доо арыздар
Турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрүн жана электр байланышы кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө боюнча карызды өндүрүү жөнүндө соттук буйрукту берүү тууралуу арыздар
Электр энергиясын, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын пайдалангандыгы жана электр энергиясын берүү (транспортировкалоо) боюнча көрсөтүлгөн кызматтар үчүн карыздарды өндүрүү жөнүндө доо арыздар
Мамлекеттик алымдын өлчөмү
Төмөндөгү сумманы төлөө керек
0 сом 00 тыйын