KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Ишеним телефону 0 (312) 62-19-25 Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 205
Кайрылуу жиберүү
Мамлекеттик алымдын калькулятору
Төлөөчүнүн түрү
Мамлекеттик алым төлөөчүнүн түрүн көрсөтүү керек
Жеке жактар
Юридикалык жактар
Арыздар
Көрсөтүлгөн тизмектен арызды көрсөтүү керек
Доонун төмөнкүдөй баадагы доо арыздары
Бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу жөнүндө талаштар боюнча доо арыздар
Никени бузууда мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө доо арыздар
Никени бузуу жөнүндө доо арыздар
Мүлктүк жана мүлктүк эмес талаштар боюнча аз камсыз болгон же болбосо жарды үй-бүлөдөгү жарандардын доо жана башка доо арыздар
Белгиленген тартипте дайыны жок же жин оорусунан же кем акылдыктан улам аракетке жөндөмсүз деп таанылган адамдар, же үч жылдан кем эмес мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдар менен никени бузуу жөнүндө доо арыздар
Турак-жайларды жалдоо келишимин өзгөртүү же бузуу жөнүндө, мурасты кабыл алуунун мөөнөтүн узартуу, мүлктү камоодон бошотуу жана мүлктүк эмес мүнөздөгү (же баалоого тийиш эмес) башка доо арыздар
Өзгөчө өндүрүштөгү иштер боюнча арыздар
Келишимге чейинки талаштар боюнча доо арыздар
Эгерде эл аралык келишимде башкача каралбаса, чет өлкөлүк соттордун чечимдерин мажбурлап аткартууга аткаруу барагын берүү жөнүндө арыздар
Өндүрүүнү күрөөгө коюлган мүлккө айландыруу жөнүндө доо арыздар
Турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрүн жана электр байланышы кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө боюнча карызды өндүрүү жөнүндө соттук буйрукту берүү тууралуу арыздар
Электр энергиясын, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын пайдалангандыгы жана электр энергиясын берүү (транспортировкалоо) боюнча көрсөтүлгөн кызматтар үчүн карыздарды өндүрүү жөнүндө доо арыздар
Мамлекеттик алымдын өлчөмү
Төмөндөгү сумманы төлөө керек
0 сом 00 тыйын