Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Ишеним телефону 0 (312) 62-19-26 Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 205
Подать обращение

Вакансии

 Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппаратынын коом менен байланышуу,  массалык маалымат каражаттары жана эл аралык катнаш бөлүмүнүн улук референти (оператор)   1.Кесиптик билимдин деңгээли: — маалымат техникалык тармагында жогорку билимдүү. Иш стажы жана тажырыйбасы: — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы. Кесиптик компетенттүүлүгү: 3.1. Төмөнкүлөрдү билүү: — Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”, “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, “Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”. 3.2. Билгичтиги: — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; -коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; — кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү; — компьютердик программаларын колдонуу; — видеоматериалдардын архивин түзүү, топтоо жана сактоо; — — мамлекеттик жана расмий тилди жакшы билүү, деңгээли С-1. 3.3. Көндүмдөрү: — ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү; — жетекчиликтин тапшырмаларын ыкчам ишке ашыруу; — сапаттуу видеолорду тартуу жана монтаждоо; — социалдык жана анимациялык роликтерди жасоо; — телесюжет, атайын репортаж, бокс монтаждоо; — КРнын Жогорку сотунун пресс-борборун техникалык жактан тейлөө; — КРнын Жогорку сотунун расмий сайтын иштетүү (материалдарды жарыялоо, видеоматериалдарды жүктөө жана маалыматтарды социалдык тармактарга таркатуу).     Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппаратынын коом менен байланышуу,  массалык маалымат каражаттары жана эл аралык катнаш бөлүмүнүн улук референти (эксперт-аналитик)   1.Кесиптик билимдин деңгээли: — жогорку юридикалык билимдүү. Иш стажы жана тажырыйбасы: — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы. Кесиптик компетенттүүлүгү: 3.1. Төмөнкүлөрдү билүү: — Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”, “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, “Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; 3.2. Билгичтиги: — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; -коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; — документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдалуусун көзөмөлдөө; — маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; — аналитикалык документтерди даярдоо; — тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу; — документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо; — мамлекеттик жана расмий тилде ишкердик кат алышуу; — иш кагаздарын жүгүртүүнү натыйжалуу пландоо; — кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү; —  мамлекеттик жана расмий тилди жакшы билүү, деңгээли С-1; -мамлекеттик тилден расмий тилине которуу жана кайрадан расмий тилинен мамлекеттик тилине которуу. 3.3. Көндүмдөрү: — ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; — ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү; — жетекчиликтин тапшырмаларын ыкчам ишке ашыруу; — мамлекеттик жана расмий тилдерде аналитикалык макалаларды даярдоо; — коммуникациялык стратегиянын жана медиа пландын аткарылышын көзөмөлдөө; — ММКлардагы маалыматтарды чогултуу, анализдөө жана жалпылоо. Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: жеке арыз; кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы сүрөтү менен; паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы документтерди тапшыруу жана конкурска каттоо учурунда көрсөтүлөт); өмүр баяны, резюме; нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, билими, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндөгү документтердин көчүрмөсү; квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин,  мамлекеттик жана башка сыйлыктарынын күбөлүгүнүн жана башка документтеринин көчүрмөсү; Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат технологиялары боюнча башкы башкармалыгынан берилген соттуулугу жоктугу жөнүндө маалым кат (берилген күнүнөн 3 ай мөөнөтүнөн ашпаган).   Баардык документтер делого (скорошиватель) тиркелиши керек жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 2019-жылдын 28-майынан  10-июнга  чейин  саат 9:00дөн 17:00 чейин Бишкек шаары, Абдымомунов, 205 дареги боюнча берилиши керек. Маалыматтар үчүн телефон: (0312) 66-15-13, 63-32-05. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды  берген адамдардын ачык сынакка  катышуусуна жол берилбейт.
Маалыматтык технологиялар бөлүмү Бөлүм башчы: Жалпы квалификациялык талаптар: Билими: — Кыргыз Республикасынын Конституциясын; — Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин; — Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдарын; — Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодексин; — маалыматтык технологиялар чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылары; Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон деңгээлде билүүсү. Тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлиндеги компьютердик сабаттуулук. Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим (техникалык, юридикалык -болсо). Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы  тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы. Бөлүм башчы төмөндөгүдөй функцияларды аткарат:  — бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө жетекчилик кылып, бөлүмгө жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына,  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрайымынын (мындан ары Жогорку сот), Жогорку соттун Төрайымынын орун басарларынын, Жогорку соттун Аппаратынын жетекчисинин жана анын орун  басарларынын  буйруктарын жана тапшырмаларын, иштердин планын өз убагында аткарууга  жеке жоопкерчиликтүү болот. — бөлүмдөгү кызматкерлердин ортосундагы  милдеттерин бөлүштүрүп, эмгек жана аткаруу тартибин камсыз кылат; — бөлүмдөгү иш кагаздардын  жүргүзүүгө  көзөмөл кылат; — электрондук документ жүгүртүү системасын жана сот өндүрүшүн киргизүү жана колдоо; — бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө анализ жасап, пландоо жүргүзөт; — жарандардын, жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын карап, ал боюнча жооптордун долбоорун даярдайт; — маалыматтык системалардын иштеши, компьютердик жабдыктар жана маалыматтык ресурстарды коргоо маселелери боюнча жергиликтүү соттор, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенет; — кызматтык документтерди жана материалдарды бөлүштүрөт; — бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө байланышкан бардык маселелер боюнча  отчетторду, справкаларды жана докладдарды  даярдоо; — Жогорку соттун кадрлар бөлүмүнө аталган бөлүмдүн кызматкеринин ишмердүүлүгүн баалоо боюнча маалыматтарды берүү; — бөлүмдүн ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү; — мамлекеттик жарандык кызматкердин этикасынын нормаларын бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан сакталышын камсыз кылат; — Аппарат жетекчисине сыйлоо, сыйлыкка көрсөтүү, структуралык бөлүмдөгү кызматкерлерди тартип же болбосо материалдык жоопкерчиликке тартуу туурасында сунуш киргизет; — бөлүмдүн ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу боюнча Аппарат жетекчисине сунуш киргизет; — сот тутумунун ишмердүүлүгүнө заманбап маалымат технологияларын киргизүү; — аудио жана видео жазуулар системасына, видеоконференция байланышына, ошондой эле видеокөзөмөл жана  кирүүгө мүмкүн болгон башкаруу көзөмөл системасына (КМБКС)  контроль кылуу; — электрондук документ жүгүртүү  жана сот өндүрүшү системасына көзөмөл жүргүзүү; — “ Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппараты жөнүндө” Жобосуна ылайык, башка функцияларды аткаруу. Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: жеке арыз; кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы жана  3х4 өлчөмүндөгү 2 сүрөтү менен; паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы документтерди тапшыруу жана конкурска каттоо учурунда көрсөтүлөт); өмүр баяны, резюме; нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, билими, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндөгү документтердин көчүрмөсү; квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин,  мамлекеттик жана башка сыйлыктарынын күбөлүгүнүн жана башка документтеринин көчүрмөсү; Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат технологиялары боюнча башкы башкармалыгынан берилген соттолгондугу жок жөнүндө маалым кат (берилген күнүнөн 3 ай мөөнөтүнөн ашпаган). Баардык документтер делого (скорошиватель) тиркелиши керек жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 2019-жылдын 19 –июлунан 1-августка  чейин  саат 9:00дөн 17:00 чейин Бишкек шаары, Абдымомунов, 205 дареги боюнча берилиши керек. Маалыматтар үчүн телефон: (0312) 66-15-13. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды  берген адамдардын ачык сынакка  катышуусуна жол берилбейт.