Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Ишеним телефону 0 (312) 62-19-25 Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 205
Подать обращение

Вакансии

Кызматтын аталышы: Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучусу Бош кызмат орундардын саны — 3 штаттык бирдик. Багыты: “Жазык укугу жана процесси”. Жалпы квалификациялык талаптар:   Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку юридикалык билими.   Эмгек стажы жана тажрыйбасы: —   үч жылдан кем эмес окутуучулук иш тажрыйбасы; — окутуу модулдарын, окуу куралдарын жана методикалык материалдарды жазуу тажрыйбасы; — окуу материалдарына экспертиза жүргүзүү тажрыйбасы; — судьялык иш стажынын болушу артыкчылыгы болуп саналат.   Кесиптик компетенттүүлүгү: Билими: — жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды; — сот тутумун терең билүү; — менеджменттин негизин; — адам ресурстарын башкаруу жаатындагы; — кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди; — чет тилдерди (артыкчылыгы болуп саналат). Билгичтиги: — билим берүү программалары жаатында стратегиялык пландарды иштеп чыгуу жана иштин приоритеттүү багыттарын аныктоо; — судьялардын жана сот тутумундагы кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу маселелерин чечүү боюнча ыкмаларды интеграциялоо, анализдөө, прогноздоо, жалпылоо, мониторинг жана контроль жүргүзүү; — башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу; — кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү; — окутуу программаларын ишке ашыруу боюнча  новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө; — тартылган окутуучулар/адистер жана түзүмдүк бөлүмдөр менен иштерди натыйжалуу пландоо; — окуу пландарын жана программаларын түзүү; — окуу материалдарына экспертиза жүргүзүү; — судьялардын жана сот тутумунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу стратегиясынын долбоорлорун (кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, узак мөөнөттүү) иштеп чыгуу; — ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү. Көндүмдөрү: — лекторлор курамы/тартылган адистер менен өз ара аракеттенүү/башкаруу; — сот практикасын системалаштыруу жана анализдөө, ошондой эле соттордун жана сот тутумунун кызматкерлиринин квалификациясын жогорулатууда актуалдуу маселелер боюнча муктаждыктарын аныктоо; — чыр-чатак кырдаалдарын жөнгө салуу; — өз ара натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларына ээ болуу, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзүү; — квалификациясын жогорулатуу жана окутуу маселелери боюнча эл аралык уюмдар менен,  жакынкы жана алыскы чет өлкөдөгү  сот органдары менен кат алышуу; — окутуу программаларын өркүндөтүү үчүн сунуштарды даярдоо максатында чет өлкөдөгү сот органдарынын практикалык иш тажрыйбаларын изилдөө; —  эл аралык конференцияларды, тегерек столдорду өткөрүү ж.б. Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: жеке арыз; кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы сүрөтү менен; паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы документтерди тапшыруу жана конкурска каттоо учурунда көрсөтүлөт); өмүр баяны; резюмеси; нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, билими, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндөгү документтердин көчүрмөсү; квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин,  мамлекеттик жана башка сыйлыктарынын күбөлүгүнүн жана башка документтеринин көчүрмөсү; Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат технологиялары боюнча башкы башкармалыгынан берилген соттуулугу жоктугу жөнүндө маалым кат (берилген күнүнөн 3 ай мөөнөтүнөн ашпаган). Бардык документтер делого (скорошиватель) тиркелиши керек жана Сот адилеттигинин жогорку мектебине 2019-жылдын 22-ноябрынан тартып 11-декабрына чейин (кошо эсептеп) саат 9:00дөн 17:00 чейин Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201 дареги боюнча берилиши керек. Маалымат үчүн байланыш тел.: (0312) 45-47-36. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген адамдардын ачык сынакка катышуусуна жол берилбейт.  
Жалпы квалификациялык талаптар: Билими: — Кыргыз Республикасынын Конституциясын; — “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конститутциялык палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конститутциялык мыйзамдарын; — Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин; — “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  Судьяларын тандоо боюнча кеңеши жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелери жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын; — Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы № 17 жарлыгы менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин”; — “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтомун; — Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасын”; — мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодексин; — Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын 2017-жылдын 31-январындагы № 16 буйругу менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби” мамлекеттик мекемесинин уставын; —  Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 2019-жылдын 18-январындагы чечими менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын жана сот тутумунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуунун тартиби жөнүндө” жобону.   Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон деңгээлде билүүсү. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Windows, Word, Excel, “Токтом” маалыматтык тутум, Интернет).   КАРЖЫ-ЧАРБАЧЫЛЫК КАМСЫЗДОО БӨЛҮМҮ   Адис (мамлекеттик сатып алуучу) (К-Б) — 1 б.   Кесиптик билим деңгээли: — жогорку юридикалык билим; — товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну башкаруу боюнча сертификатынын болушу.   Иш стажы жана тажрыйбасы: иш стажына талаптар коюлбайт.   Кесиптик компетенциялары: Билими: — «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамын билүүсү.   Ыктуулугу: — жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу; —  документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо; — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо; — мамлекеттик жана/же расмий тилде иш кат алышуу жүргүзүү; — командада иштөө.   Көндүмдөрү: — ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аны практикада колдонуу; — ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү.   Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: — жеке арыз (бош орунду так көрсөтүү менен); — паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келген маалда көрсөтүлөт); — кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча; — сүрөт 3х4 өлчөмүндө, 2 даана; — өмүр баяны; — резюме; — нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, жогорку билимин, илимий даража же илимий наам берилгендигин тастыктаган дипломдун көчүрмөсү; — сунуш каттар (эгер болсо); — ден соолугунун абалы тууралуу маалым кат; — Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат технологиялары боюнча башкы башкармалыгынан берилген соттуулугу жоктугу жөнүндө маалым кат (берилген күнүнөн 3 ай мөөнөтүнөн ашпаган).   Баардык документтер делого (скорошиватель) тиркелиши керек жана Сот адилеттигинин жогорку мектебине 2019-жылдын 22-ноябрынан тартып 5-декабрына чейин (кошо эсептеп) саат 9:00дөн 17:00 чейин Бишкек шаары, Москва көчөсү, 201 дареги боюнча берилиши керек. Маалымат үчүн байланыш тел.: (0312) 45-47-36.   Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген адамдардын ачык сынакка катышуусуна жол берилбейт.
Вакансий нет 17 июля 2019