Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Коррупцияга каршы күрөшүү

Информация об исполнении Плана противодействия коррупции за 2 полугодие 2019 г. Высшей школой правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
12 июля 2019
ПЛАН по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики на 2018-2020 годы
03 мая 2018
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Бишкек шаары, 2013-жылдын 12-ноябры ПЖ N 215 Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө
03 мая 2018
Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун МАМЛЕКЕТТИК СТРАТЕГИЯСЫ
03 мая 2018
КОНВЕНЦИЯ Организации Объединенных Наций против коррупции
03 мая 2018
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 2012-жылдын 8-августу N 153 Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө
03 мая 2018