KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Ишеним телефону 0 (312) 62-19-25 Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 205
Кайрылуу жиберүү

Коррупцияга каршы күрөшүү

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппараты тарабынан 2024-ж. I чейрегинде коррупцияга каршы аракеттенүү планын аткаруу тууралуу
16 апреля 2024
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппараты тарабынан 2023-ж. VI чейрегинде коррупцияга каршы аракеттенүү планын аткаруу тууралуу
19 февраля 2024
2021-2024-ж.ж сот тутумундагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча пландын сот органдары тарабынан 2023-жылдын II кварталына карата аткарылышы жөнүндө Маалымат
23 августа 2023
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппараты тарабынан 2023-ж. II чейрегинде коррупцияга каршы аракеттенүү планын аткаруу тууралуу Маалымат
11 июля 2023
Информация об исполнении судебными органами плана по противодействию коррупции в судебной системе на 2021-2024 гг. за 4 квартал 2022 г.
14 апреля 2023
Информация об исполнении Аппаратом Верховного суда КР плана по противодействию коррупции за I квартал 2023 г.
13 апреля 2023
Информация об исполнении Аппаратом Верховного суда КР плана по противодействию коррупции за IV квартал 2022 г.
10 января 2023
Информация об исполнении Аппаратом Верховного суда КР плана по противодействию коррупции за квартал 2022 г.
14 октября 2022
Информация об исполнении Аппаратом Верховного суда КР плана по противодействию коррупции за II квартал 2022 г.
07 июля 2022
Информация об исполнении Аппаратом Верховного суда КР плана по противодействию коррупции за I квартал 2022 г.
19 апреля 2022