KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Ишеним телефону 0 (312) 62-19-25 Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 205
Кайрылуу жиберүү

2021-жылдын 24-ноябрындагы № 15 “Соттун чечимин аткарууну кийинкиге жылдыруу, созуу, аткаруу ыкмасын жана тартибин өзгөртүү тууралуу арыздарды кароодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуудагы айрым маселелер жөнүндө” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН ПЛЕНУМУНУН ТОКТОМУ

27 декабря 2021