Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Жумаков

Жаныбек Темирбекович

Төрага

(+996 3537) 9-21-41

(кабылдама)

Байкелова Созул

Кеңсе башчысы

(+996 3537) 9-25-53

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Баетово айылы, Манас көчөсү, 62

e-mail: aktalars@e-sot.kg