Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Жалал-Абад облусунун Ала-Бука райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Бейшеев Камбарбек Арзыбаевич

Төрага

(+996 3741) 5-01-01

Орозбаев Нурлан Турсуналыевич

Кеңсе башчысы

(+996 3741) 5-03-08

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Ала-Бука айылы, Ибраимов көчөсү, 56

e-mail: alabukars@e-sot.kg