Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Талас облусунун Бакай-Ата райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Абдиева Замира Мунарбековна

Төрайым

(+996 3457) 3-13-00

Бошкоева Фатима

Кеңсе башчысы

(+996 3457) 3-23-90

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Бакай-Ата айылы, Манас көчөсү, 112

e-mail: bakaiatars@e-sot.kg