Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Жалал-Абад облусунун Чаткал райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Осмонов

Сотибек Ырыскулович

Төрага

(+996 3749) 3-00-45
Алыбеков Мансурхан

Кеңсе

(+996 3749) 3-00-44

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Канышкыя айылы, Ленин көчөсү, 2

e-mail: chatkalrs@e-sot.kg