Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Чүй облустук соту

26 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынын аты.

Ээлеген кызматы

Телефон

Джунушпаев

Кыдык Карыбаевич

Төрага

(+996 312) 21-45-41
(кабылдама)

Джумагулов

Азамат Кадырбекович

Төраганын жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча орун басары

(+996 312) 21-45-47

Кадырова

Гульназ Кубанычбековна

Төраганын жарандык иштер боюнча орун басары

(+996 312) 21-45-49

Онолбеков

Дамирбек Мадылбекович

Төраганын административдик жана экономикалык иштер боюнча орун басары

(+996 312) 21-45-48

Айжигитов

Дастанбай Абдирашитович

Судья
Айтбаева

Индира Мукашевна

Судья

Чекирова

Асель Мелисовна

Судья

Калыбаева

Шааркан Акматалиевна

Судья

Кадыркулова

Алма Камчыбековна

Судья

Исаев

Нурбек Рустамбекович

Судья

Курманбаев

Жекшеналы Анарбекович

Судья

Хлыбова

Любовь Леонидовна

Судья

Турумбекова

Джилдыскан Насыркановна

Судья

Садырбеков

Улан Маданбекович

Судья

Жунушалиева

Нургуль Орозбековна

Кеңсе башчысы

(+996 312) 21-45-58

Байгазинов

Байыш Стальевич

Басма сөз катчы  0550 22-00-04

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Юдахин көчөсү, 62

e-mail: chuiobls@e-sot.kg