Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Чүй облусунун Чүй райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Динеев

Мирад  Сагынбекович

Төрага

(+996 3138) 6-21-78 (кабылдама)

Апыев Азамат Тагайбекович

Кеңсе башчысы

(+996 3138) 6-21-29

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Токмок шаары, Ленин көчөсү, 377

e-mail: chuirs@e-sot.kg