Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Чүй облусунун Ысык-Ата райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Канулькулов

Марат Эдильевич

Төрайым

(+996 3132) 5-08-72

(кабылдама)

Лунцова Людмила Ивановна

Кеңсе башчысы

(+996 3132) 5-05-46

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кант шаары, Ленин көчөсү, 3

e-mail: Issykatars@e-sot.kg