Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаардык соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Бекишова

Махабат Таныбековна

Төрага

(+996 3657) 5-00-07 (кабылдама)

Карабаева Жыпаркүл Колдошалиевна

Кеңсе башчысы

(+996 3657) 5-07-71

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кызыл-Кыя шаары, Чехов көчөсү, 3

e-mail: kyzylkiyags@e-sot.kg