Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Ленин райондук соту

24 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Касымбеков

Кубанычбек Калыбекович

Төрайым

(+996 312) 34-20-67

(кабылдама)

Эгембердиева

Ойниса Муратхановна

Кеңсе башчысы

(+996 312) 34-20-74

СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 275

e-mail: leninrs@e-sot.kg