Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Баткен облусунун экономикалык иштер боюнча район аралык соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Туленбаев Таирбек Абдумаликович

Төрага

(+996 3622) 5-01-85

Жалилова Махабат Давлатовна

Кеңсе башчысы

(+996 3622) 5-01-80

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Баткен шаары, Садыков көчөсү, 54

e-mail: batkenmrs@e-sot.kg