Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Бишкек шаарынын экономикалык иштер боюнча район аралык соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Абдыкадыров

Куралбек Амантаевич

Төрайым

(+996 312)

68-13-90

Базарбаева

Мээрим Азимжановна

Кеңсе башчысы

(+996 312)

62-27-17

 

  СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 32

e-mail: bishkekmrs@e-sot.kg