Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Эрматов

Жапар Асынбекович

Төрага

(+996 3522) 5-13-57 (кабылдама)

Моютова Назгүл Аманбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3522) 5-13-58

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Нарын шаары, Ленин көчөсү, 32

e-mail: narynmrs@e-sot.kg