Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Талас облусунун экономикалык иштер боюнча район аралык соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Нартаев Нурман Канатбекович

Төрага

(+996 3422)  5-22-61
Султаналиев Самат Жанболотович

Бөлүм башчы

(+996 3422) 5-24-78

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Талас шаары, Ленин көчөсү, 257

e-mail: talasmrs@e-sot.kg