Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Талас облусунун Талас райондук соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Узакбаева Жакшыгүл Аскарбековна

Төрайым

(+996 3422) 5-33-97

Арзыбаева Нурила Анарбековна

Бөлүм башчы

(+996 3422) 5-42-84

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Талас шаары, Ленин көчөсү, 285

e-mail: talasrs@e-sot.kg