Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Жалал-Абад облусунун Таш-Көмүр шаардык соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Сыдыков Алтынбек Кадырбаевич

                        

Төрага

(+996 3745) 5-00-22

Осмонова Уулбүбү Жуматаевна

Кеңсе башчысы

(+996 3745) 5-01-85

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Таш-Көмүр шаары, Шеир көчөсү, 1

e-mail: tashkomurgs@e-sot.kg