Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Чүй облусунун Токмок шаардык соту

25 января 2018

Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Тойгонбаев

Асанбек Рафикович

Төрага

(+996 3138) 6-29-11 (кабылдама)

Абдиева Атыркүл Эсенгельдиевна

Кеңсе

(+996 3138) 6-29-17

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Юдахин көчөсү, 62

e-mail: tokmokgs@e-sot.kg