Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону
Бекбулатов

Айбек Бектурсунович

Төрага

 

(+996 3946) 5-11-57 (кабылдама)

Захарова Валентина Васильевна

Кеңсе башчысы

(+996 3946) 5-11-79

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кызыл-Суу айылы, Базарная көчөсү, 57

e-mail: jetioguz@e-sot.kg