Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Осмонов

Сотибек Ырыскулович

Төрага

(+996 3759) 2-14-04

Алыбеков Мансурхан

Кеңсе

(+996 3759) 3-00-78,

3-00-44

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Канышкыя айылы, Ленин көчөсү, 2

e-mail: chatkalrs@e-sot.kg