Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Батырбеков Жаналы Мамытович

Төрага

(+996 3237) 6-00-40 (+996 3237) 2-11-97

Курманбеков Дауд

Кеңсе башчысы

(+996 3237) 2-11-91

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Дароот-Коргон айылы, Сулайманов көчөсү, 113

e-mail: chonalairs@e-sot.kg