Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Сыдыков Акылбек Ишенбекович

Төрага

(+996 3943) 4-20-03

Урманбетова Алмагүл Султановна

Кеңсе башчысы

(+996 3943) 4-33-38

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Чолпон-Ата шаары, Советская көчөсү, 214

e-mail: issykkolrs@e-sot.kg