Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Кулакматов Базарбай Орозматович

Төраганын милдетин аткаруучу

(+996 3222) 5-94-87 (кабылдама)

Абдыкеримова Нурзат Абдижалиловна

Кеңсе башчысы

(+996 3222) 5-92-03

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Ош шаары, Муминов көчөсү, 3

e-mail: oshmrs@e-sot.kg