Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Мамбеталиев

Эркинбек Болотбекович

Төраганын м.а.

(+996 3522) 5-13-54 (кабылдама)

Токсобаева Дайра Эшбаевна

Кеңсе башчысы

(+996 3522) 5-13-59

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Нарын шаары, Мамбетаалы уулу Таранчы, 18

e-mail: narynrs@e-sot.kg