Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Атаназаров

Нурлан  Алайдинович

Төрайым

(+996 3222) 2-20-53 (кабылдама)

Токтомаматова

Нургуль Жантороевна

Кеңсе башчысы

(+996 3222) 2-20-58,

2-20-54

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Ош шаары, Ленин көчөсү, 318

e-mail: oshgs@e-sot.kg