Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Мамытов

Канатбек Рысбаевич

Төрага

(+996 3945) 2-40-30 (кабылдама)

Махмедова Земфира Шакировна

Кеңсе башчысы

(+996 3945) 2-40-12

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Түп айылы, Элебаев көчөсү, 54

e-mail: tuprs@e-sot.kg