Башкармалыктын начальниги: САПИЯНОВА Маргарита Насаркановна

Мыйзамдар менен иштөө секторунун башчысы: ЭРАЛИЕВА Расия Идирисовна

Жазык иштери  жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук тажрыйбаны жалпылоо секторунун башчысы: ТЕРМЕЧИКОВА Бактыгуль Урустенбековна

Жарандык иштер боюнча соттук тажрыйбаны жалпылоо секторунун башчысы: СОПАЛИЕВА Нуриса Турдалиевна

Административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук тажрыйбаны жалпылоо секторунун башчысы: ШЕРАЛИЕВ Саматбек Абдуллаевич