Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Айдыралиева

Айсейил Абдыкадыровна

Төрага

(+996 3536) 23-5-55

Жайчиева Махаббат Нурмаматовна

Кеңсе башчысы

(+996 3536) 23-2-80

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Чаек айылы, Э. Матыев көчөсү, 106

e-mail: jumgalrs@e-sot.kg